Tuyển Dụng Nhân Sự

 • THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

  (Tuyển dụng nhân sự |Thiên Tân Group) - Để phục vụ cho sự phát triển của công ty, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thiên Tân cần tuyển dụng…

  22/12/2017 | 8:58 am | Lượt truy cập: 2923

 • Thông báo tuyển dụng tháng 1-2/2017

  (Tuyển dụng nhân sự |Thiên Tân Group) - Để phục vụ cho sự phát triển của công ty, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thiên Tân đang có nhu…

  22/09/2016 | 3:50 pm | Lượt truy cập: 5755

 • Thông báo tuyển dụng tháng 04-05/2016

  (Tuyển dụng nhân sự | Thiên Tân Group) - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thiên Tân đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự tháng 3 và…

  01/05/2016 | 12:00 am | Lượt truy cập: 7062

 • Thông báo tuyển dụng tháng 02/2016

  (Tuyển dụng nhân sự | Thiên Tân Group) - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thiên Tân đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự, để phục vụ…

  28/02/2016 | 7:33 am | Lượt truy cập: 19096